บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปี 2566 (IDEs)
January 18, 2023
โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ที่ได้รับคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567
January 23, 2023

e-Asia JRP in the collaborate with PMU-B: Announcement 12th Joint Call for proposal to be submitted by 28 April 2023, 17:00 (BKK time)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ครั้งที่ 12 ด้าน “Environment on the topics of Low Carbon Society” หัวข้อเรื่อง “Subtopic 1: Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)”

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการไปยัง e-ASIA JRP Secretariat ผ่านอีเมล
  easia_secretariat@jst.go.jp
ภายในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://www.nxpo.or.th/B/3160

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566