กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ตามมาตรา 26 (1) และ (2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
January 16, 2023
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ JASTIP-Net 2023/24
January 17, 2023
สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status Open/Close
ชื่อแหล่งทุน/Funder PhosAgro/UNESCO/IUPAC
ประเภททุน/Funding Type Research Grant

งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

30,000 USD
วันที่เปิดรับสมัครทุน/Opening Date January 5, 2023
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน/MU Closing Date June 23, 2023
วันที่ปิดรับสมัครทุน/Closing Date June 30, 2023

Timeline

PhosAgro/UNESCO/IUPAC Partnership in Green Chemistry for Life

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://www.unesco.org/en/basic-sciences/green-chemistry