09/01/2020

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับนักศึกษา ผู้ได้รับทุน Prime Minister’s Scholarships for Asia (PMSA) จาก University of Canterbury

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
20/01/2020

งาน 2020 National University of Singapore Go Global Fair

งาน 2020 National Universi […]
21/01/2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอธิการดีของ China Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล […]
22/01/2020

โครงการ MUIR Ambassadors 2019

โครงการ MUIR Ambassadors 2 […]
05/02/2020

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก National Kaohsiung University

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้ […]
05/02/2020

กิจกรรม Mahidol University Study Abroad Fair 2020

กิจกรรม Mahidol University […]
05/02/2020

กิจกรรม Mahidol University Study Abroad Fair 2020

การบรรยาย “แนะแนวทางการเขี […]
05/02/2020

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Taha Macpherson , New Zealand’s Ambassador to Thailand , Laos and Cambodia

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยม […]
14/02/2020

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ The University of Western Australia

การลงนามในบันทึกข้อตกลงควา […]