28/02/2020

หนังสือชี้แจงการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากร (Inbound/Outbound) เนื่องในสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

หนังสือชี้แจงการเบิกจ่ายเง […]
29/02/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื […]
03/03/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอ […]
08/06/2020

เติมพลังใจกับ MUSAIS และคุณดุจดาว วัฒนปกรณ์

เติมพลังใจกับ MUSAIS และคุ […]
13/07/2020

The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical Workshops for Academics

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ M […]
15/07/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมออนไลน์เพื่อเจรจาความร่วมมือร่วมกับ James Cook University เครือรัฐออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม […]
03/08/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาออนไลน์ Mahidol University Cotutelle Ph.D. ZOOM Webinar

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัม […]
14/08/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Virtual Internationalization Update EP.1: Exclusive talk with the New Zealand Ambassador”

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรร […]
21/10/2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops for academics Cohort 2

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ M […]