มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops Cohort 2
11/11/2020
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ASEAN-Korea Youth Summit 2020 สำหรับผู้แทนนักศึกษาจากประเทศไทย
25/11/2020

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ Director of Kyoto University ASEAN Center, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Eiji Nawata, Director of Kyoto University ASEAN Center, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย  อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการ Student mobility program และโครงการ Double Degree ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี