05/02/2020

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก National Kaohsiung University

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้ […]
05/02/2020

กิจกรรม Mahidol University Study Abroad Fair 2020

กิจกรรม Mahidol University […]
05/02/2020

กิจกรรม Mahidol University Study Abroad Fair 2020

การบรรยาย “แนะแนวทางการเขี […]
05/02/2020

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Taha Macpherson , New Zealand’s Ambassador to Thailand , Laos and Cambodia

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยม […]
14/02/2020

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ The University of Western Australia

การลงนามในบันทึกข้อตกลงควา […]
28/02/2020

หนังสือชี้แจงการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากร (Inbound/Outbound) เนื่องในสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

หนังสือชี้แจงการเบิกจ่ายเง […]
29/02/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื […]