กิจกรรม Mahidol University Study Abroad Fair 2020

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU Study Abroad Fair 2020” ณ ศูนย์ Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS) ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้พบกับผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำจากหลากหลายประเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ขั้นตอนการสมัครและทุนการศึกษา สำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยในปีนี้มีผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำ คือ Campus France, DAAD Thailand, Fulbright Thailand, Macquarie University, Taiwan Education Center, The Embassy of Japan, JASSO, The Embassy of Sweden, The Embassy of New Zealand ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ประมาณ 130 ท่าน