โครงการความร่วมมือด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ

ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย (มม.) ชื่อนักวิจัย (มจพ.) แหล่งทุน ปีงบประมาณ
1 โครงการทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตร MU Partnering Initiative Grant มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โครงการเรื่อง "การพัฒนากลไกในการให้บริการระบบขนส่งรอง โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Mechanism for Providing Feeder Service with Community as Its Center)" ผศ. ดร.วศพร เตชะพีรพานิช
อ. ดร.ศิรดล ศิริธร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ. ดร.เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวจันทร์นภา กาบแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2565
2 โครงการทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตร MU Partnering Initiative Grant มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โครงการเรื่อง "ระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังกระแสไฟฟ้ารั่วไฟล ในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกระแสตรง" รศ. ดร.ภูมินท์ กิระวานิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ. ดร.ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2565

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save