แหล่งทุน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
February 22, 2023
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566
April 20, 2023

แหล่งทุน The Royal Society เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Newton International Fellowships 2023

สถานะประกาศทุน / Funding Opportunity Status Open
ชื่อแหล่งทุน /Funder The Royal Society
ประเภททุน / Funding Type Fellowship and Research Grant

งบประมาณโครงการ/ Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

350,000 GBP
วันที่เปิดรับสมัครทุน / Opening Date January 31, 2023
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน / MU Closing Date March 21, 2023
วันที่แหล่งทุนปิดรับสมัครทุน / Closing Date March 28, 2023

Timeline

แหล่งทุน The Royal Society เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Newton International Fellowships 2023

เพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถดำเนินงานวิจัยในสหราชอาณาจักร ภายใต้งบประมาณสนับสนุนสูงสุด 350,000 GBP
ในระยะเวลาดำเนินโครงการสูงสุด 3 ปี

โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ของแหล่งทุน Flexi-Grant: https://grants.rovalsociety.org ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566

อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของข้อเสนอโครงการเพิ่มเติมได้ที่:
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-international/