Research Program under Inclusive Society Research Excellence Centre
May 17, 2021

นวัตกรรมถังขยะเพื่อการคัดแยกขยะสำหรับทุกคน

นวัตกรรมถังขยะเพื่อการคัดแยกขยะสำหรับทุกคน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการวิจัย:

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ในการออกแบบนวัตกรรมถังขยะ เพื่อการคัดแยกขยะสำหรับทุกคน

ผลงานวิจัย:

นวัตกรรมถังขยะ เพื่อการคัดแยกขยะสำหรับทุกคน

ผู้วิจัย:

ผศ. ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ และ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง

ที่ผ่านมา การทิ้งขยะลงถังจะใช้หลักการความแตกต่างของสีในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท จึงทำให้ผู้พิการทางการเห็นไม่สามารถมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะได้ คณะผู้วิจัยจึงได้คิดค้น “นวัตกรรมถังขยะเพื่อการคัดแยกขยะสำหรับทุกคน” ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเป็นถังขยะชิ้นแรกที่คำนึงถึงการใช้งานของผู้พิการทางการเห็นร่วมด้วย โดยให้ผู้พิการทางการเห็นซึ่งเป็นผู้ใช้งานถังขยะจริง มีส่วนร่วมในการออกแบบผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) และมีการทดสอบความพึงพอใจจากผู้ใช้งานภายหลังการทดลองใช้ถังขยะ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.55) อีกทั้งผลงานชิ้นนี้ยังได้จดอนุสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ “ระบบการแยกถังขยะด้วยเสียง” ซึ่งใช้หลักการของเสียงในการทำให้ผู้พิการทางการเห็นสามารถทิ้งขยะตามถังขยะประเภทต่าง ๆ ได้เฉกเช่นคนทั่วไป

“นวัตกรรมถังขยะเพื่อการคัดแยกขยะสำหรับทุกคน” ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมให้ผู้พิการทางการเห็นที่มีอยู่มากถึง 191,020 คน ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ แต่ยังสามารถช่วยปลุกพลังและกระตุ้นบทบาทในการขับเคลื่อนสังคม และปกป้องสิ่งแวดล้อมเฉกเช่นเดียวกับคนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่สะท้อนภาพของความมุ่งหวังในการจะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและพัฒนาสังคมเพื่อมุ่งไปสู่ความเท่าเทียมกัน

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ประโยชน์เพื่อการคัดแยกขยะของนักเรียนตาบอด ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ฯ

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา: จดอนุสิทธิบัตรในชื่อ “ระบบการแยกถังขยะด้วยเสียง” เลขที่ 17547

การเผยแพร่ผลงาน: นำเสนอในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

   ผศ. ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   0 93696 1495
  nisa_lay@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save