13/05/2024

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อเรื่องเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม” และพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2567 ณ เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

07/05/2024

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านงานรุกขกรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการงานรุกขกรรม”

07/05/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

01/05/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง