17/05/2024

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Pendidikan Nasional ประเทศอินโดนีเซีย

17/05/2024

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับท่านรองผู้การ พ.ต.อ สุทธิชัย สงค์อนุกูล อาจารย์ (สบ 5) ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อจัดทดสอบสุขภาพจิตนักเรียนนายสิบ

15/05/2024

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) (วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2567)

15/05/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม University Presidents Meeting (UPM) ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก