มหาวิทยาลัยมหิดล มอบอุปกรณ์สนันสนุนการปฏิบัติงานให้กับสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล
27/09/2019
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน
15/11/2019

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้แก่บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม  2562 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้จัดการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซ้อมแผนการอพยพและการดับเพลิงเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารศาลายา