21/10/2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops for academics Cohort 2

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ M […]
27/10/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความ […]
27/10/2020

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอก […]
28/10/2020

Orientation Session for the MU-NCKU Student Virtual Mobility Program 2020

Orientation Session for th […]
28/10/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ Mahidol-Amata Medi-town ร่วมกับ TCELS และร่วมจัดตั้ง Thailand Life Sciences Cluster

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความ […]
29/10/2020

“Trick or Treat~” Halloween filter challenge by MUSAIS, in cooperation with the Faculty of ICT, Mahidol University

“Trick or Treat~” Hallowee […]