โครงการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(MU – PSU Interdisciplinary Research Consortium)

กรอบความร่วมมือ

1)   ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ สาขาการแพทย์ สาขาเภสัชศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาธรณีฟิสิกส์ และอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

2)   ร่วมกันสนับสนุนให้นักวิจัยและนักศึกษาที่ดำเนินโครงการวิจัยภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้รับความสะดวกในการเข้าใช้พื้นที่ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ของทั้งสองฝ่าย

3)   การสนับสนุนทุนร่วมวิจัย และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการร่วมงานวิจัย

4)   การสนับสนุนแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาเพื่อดำเนินการร่วมวิจัย

5)   จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในแต่ละสาขาภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้

6)   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย MU – PSU เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือ สนับสนุน ติดตาม ประเมิน กิจกรรมและโครงการร่วมวิจัยของทั้งสองฝ่าย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save