โครงการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(MU – KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium)

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

•   การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิชาการและบริหารเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU – KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium) ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม X01AB ชั้น 10 อาคาร KMUTT Knowledge Xchange for Innovation (KX) ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพ ฯ และผ่านระบบออนไลน์
•   การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิชาการ และบริหารเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวช และชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU – KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium) ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings
•   การประชุมวิชาการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวช และชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU – KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium) วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings
•   การประชุมเครือข่ายพันธมิตรการวิจัย และคณะกรรมการอำนวยการวิชาการและบริหารเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวช และชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU – KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium) วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรามาธิบดี และ เวลา 13.00–15.00 น. ณ ห้องประชุม G34 – G35ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
•   การประชุมหารือขอบเขตความร่วมมืองานด้าน Biomedical Engineering & Biomaterials ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 13.00 น. ห้องประชุม G34 – G35 ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save