ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2566

การเสนอแผนงานเพื่อขอทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปี 2566

จดหมายแจ้งเวียน
•   หนังสือเลขที่ อว 78.016/4309 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน Fundamental Fund (FF) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2566
•   หนังสือเลขที่ อว 78.016/5184 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน Fundamental Fund (FF) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับที่ 2
•   หนังสือเลขที่ อว 78.016/5567 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน Fundamental Fund (FF) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
•   เอกสารหมายเลข 1 นิยาม/กรอบการวิจัยของแผนงานสำคัญตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   เอกสารหมายเลข 2 (ร่าง) หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณโครงการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยมหิดล)
•   เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)
•   เอกสารหมายเลข 4 แบบฟอร์มแตกตัวคูณ
•   เอกสารหมายเลข 5 แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติการขอทุนวิจัยประเภท Fundamental Fund; FF ประจำปี 2566
•   เอกสารหมายเลข 6 แบบฟอร์มสรุปข้อมูลโครงการที่ยื่นขอทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ประจำปี 2566 (แบบฟอร์ม BRF01)

อื่น ๆ
•   สรุปคำถาม – คำตอบ จากการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ประเภท Basic Research Fund จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save