Mahidol University Research Performance : Health Science
Year Range : 1996 to >2023 | Data Source : Scopus | Date Last Updated : 22 September 2023 | Searched from : SciVal

AffiliationScholarly OutputPublications in
Q1 Journal Quartile
by SJR
Publications in
Top 10% Journal Percentiles
by SJR
Publications in
Top 1% Journal Percentiles
by SJR
International
Collaboration
International Collaboration (%)
Faculty of Dentistry1,258488150643234.3
Faculty of Medical Technology1,030521198640839.6
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital7,5083,2151,3771492,50133.3
Faculty of Medicine Siriraj Hospital10,6184,4212,0712193,73935.2
Faculty of Nursing163521405533.7
Faculty of Pharmacy1,5327662871565242.6
Faculty of Physical Therapy3399434511634.2
Faculty of Public Health1,7735022105103758.5
Faculty of Tropical Medicine3,6312,3301,3231602,24761.9
Faculty of Veterinary Science52225197419737.7
ASEAN Institute for Health Development2397222310845.2
College of Sports Science and Technology149502016342.3
Mahidol University Amnatcharoen Campus97301434142.3
Mahidol University Nakhonsawan Campus1941064408744.9

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save