ความเป็นมา วัตถุประสงค์ โครงสร้างการบริหาร

ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยมหิดล มีปณิธานเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยเน้นยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเป็นอันดับแรก เพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีการสนับสนุนระบบบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และเกิดเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพที่แท้จริง

วัตถุประสงค์
1.)   เพื่อให้มีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.)   เพื่อการประหยัดงบประมาณ และสามารถส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยได้ในระยะยาว โดยเน้นให้นักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ โดยได้ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยและวิชาการที่มีคุณภาพ
3.)   เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยในด้านเทคโนโลยีของครุภัณฑ์ใหม่ ๆ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมความรู้

โครงสร้างการบริหาร
งานเครื่องมือกลาง (ศูนย์เครื่องมือศาลายา) สังกัดอยู่ภายใต้กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการบริหารและพัฒนาโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือศาลายา

PATTARACHAI-K

ศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย


นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย


U04-01_NAWAPOL

นายนวพล อุดพ้วย

หัวหน้างานเครื่องมือกลาง


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save