การจัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP)

ข้อมูลสำหรับผู้เข้าอบรม/ตารางการอบรม

กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP)

  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย : Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 9 – 10

ข้อมูลรายละเอียดโครงการ:
  รายละเอียดโครงการ

กำหนดการจัดอบรม:

รุ่นที่จัดอบรม กำหนดการอบรม
การอบรมรุ่นที่ 9 21, 26 มีนาคม, 2 และ 10 เมษายน 2567
https://shorturl.asia/UxK5V
การอบรมรุ่นที่ 10 29 เมษายน, 9, 16 และ 20 พฤษภาคม 2567
https://shorturl.asia/hk9V0

ขั้นตอนการสมัคร:

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://shorturl.at/lANV8
หรือ Scan QR Code

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย 0 2849 6540 wanaruk.cha@mahidol.ac.th
นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน 0 2849 6243 sirawan.cha@mahidol.edu
นางสาวสุนันทา พงษ์ศิริศักดิ์ 0 2849 6158 sunanta.pog@mahidol.edu
นางสาวฐานะมาศ สิงห์คง 0 2849 6246 thanamas.sig@mahidol.edu