ผลงานวิจัยเด่น

October 24, 2019

คุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสารต้านอนุมูลอิสระ ของทุเรียนพันธุ์ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

October 24, 2019

The Model of Circulating Immune Complexes and Interleukin – 6 Improves the Prediction of Disease Activity in Systemic Lupus Erythematosus

October 24, 2019

Meta – analysis of Pinning in Supracondylar Fracture of the Humerus in Children

October 24, 2019

ลักษณะทางคลินิกและปัจจัยทางคลินิกที่ทำนายภาวะแพ้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในคนไทย

October 24, 2019

การใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อการประยุกต์ในเกษตรกรรมฟาร์มปศุสัตว์

October 24, 2019

Double versus Single Cartridge of 4% Articaine Infiltration into the Retro – Molar Area for Lower Third Molar Surgery

Background : There are no studies regarding 4% articaine infiltration injection into the retro-molar area for an impacted […]