Accelerated Telomere Shortening in β – thalassemia/HbE Patients
October 24, 2019
Allergenic Pollens
October 24, 2019

Transplantation of Macaca cynomolgus iPS – derived Hematopoietic Cells in NSG Immunodeficient Mice

Transplantation of Macaca cynomolgus iPS - derived Hematopoietic Cells in NSG Immunodeficient Mice
Researcher :
Porntip Chaichompoo
Faculty of Science, Mahidol University

The use of iPSCs to generate hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) is of considerable therapeutic interest, as allogeneic HSPC transplantation is limited by the lack of compatible donors, a high risk of engraftment failure and GVHD. Efficacy and safety assessments are required and non-human primates (NHP) are the most appropriate animal model for preclinical validation. We generated and characterized Macaca cynomolgus iPSCs (cy-iPSCs). We assessed their capacity to differentiate in vitro, in the presence of hematopoietic cytokines, and determined the molecular signature triggered during hematopoietic differentiation. We then investigated cy-iPSC-derived hematopoietic cell engraftment in NSG mice, an essential step before the scaling up of hematopoietic cell production for autologous transplantation in monkeys.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save