News

12/05/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดโครงการอบรมกฎหมายปกครองกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

08/06/2023

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ โดยการตอบแบบวัด IIT ของสำนักงาน ปปช.

08/05/2023

วันที่ 26 เมษายน 2566 การประชุมสัมมนาส่งเสริมจริยธรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”

03/05/2023

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โครงการอบรมกฎหมายปกครองกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย “กฎหมายปกครองกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนอกระบบ”

27/04/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดการประชุมสัมมนาส่งเสริมจริยธรรม เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”