11/11/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops Cohort 2

มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดการอบร […]
16/11/2020

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ Director of Kyoto University ASEAN Center, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
25/11/2020

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ASEAN-Korea Youth Summit 2020 สำหรับผู้แทนนักศึกษาจากประเทศไทย

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาล […]
04/12/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต จัดงานประชุมนานาชาติออนไลน์ เรื่อง การศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกในภาคพื้นเอเชีย

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมห […]