ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรก

30/05/2023

รับชมคลิปย้อนหลังโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ม.มหิดลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น หัวข้อ”ความแตกต่างระหว่างผลงานประเภทงานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์และงานวิจัย”

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม  แบบประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ม.มหิดลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น    รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังวันที่ 25 พฤษภาคม 2566     รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 
01/06/2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2566

07/07/2023

โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 **ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด** 1. การอบรมรูปแบบ Online ผ่านทางโปรแกรม Zoom (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน) วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 16.00 รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลัง   กล่าวเปิดการอบรม โดย ศาสตราจารย์ นพ.วชิร […]
24/08/2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2566

คลิกเพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา