02/05/2022

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่7 (MU-HDP#7)

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 7 ( Mahidol University Head of Department Development Program: MU-HDP#7) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้สมัครเจ้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!
05/05/2022

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 29 (MU-SUP#29)

เข้าสู่เว็บไซต์ MU-SUP#29
26/09/2022

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 21 (MU-EDP#21)

16/11/2022

รับสมัครคัดเลือกขอรับทุนมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566