งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
04/04/2024
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานทั่วไป จัดโครงการสัมมนาบุคลากร เรื่อง “Design Thinking for Services”
25/03/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาในงาน Dek-D’s TCAS Fair

วันที่ 27 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาในงาน Dek-D’s TCAS Fair โอกาสนี้ ผู้บริหาร บุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต กองบริหารการศึกษา งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ข้อมูลรูปแบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ในปีการศึกษา 2567 ของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนะนำการใช้ชีวิตของนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 98

5/5 - (2 votes)