มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาในงาน Dek-D’s TCAS Fair
27/04/2024
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในงาน “โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ” ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
11/01/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานทั่วไป จัดโครงการสัมมนาบุคลากร เรื่อง “Design Thinking for Services”

วันที่ 23 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรกองบริหารงานทั่วไป เรื่องDesign Thinking for Servicesโดยมี นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นายแพทย์สิชน ลือฤทธิพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการและคุณค่าองค์กร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ (Center for Value Driven Care – VDC) และอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Design Thinking for Services” การใช้กระบวนความคิดเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ริเวอร์ตัน อัมพวา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ในวันที่ 24 มีนาคม 2567 บุคลากรกองบริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการรักษ์โลก รักรีไซเคิล พากระดาษกลับบ้าน : โดยนำกระดาษเก่าแลกกระดาษใหม่ จำนวน 100 รีม ให้แก่ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาที่ 6 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำไปสนับสนุนการศึกษา

5/5 - (2 votes)