มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 91
03/05/2024
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาในงาน Dek-D’s TCAS Fair
27/04/2024

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล สิงห์คำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมคณะศึกษาดูงาน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร การสร้างภาพลักษณ์และงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยมี นางสาวสุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล หัวหน้างานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

5/5 - (2 votes)