08/07/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์ Regional Technical Facility

มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความ […]
12/07/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดีจาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิ […]
12/07/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ “Mahidol University Sawasdee Thailand 2019”

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดหลักสูต […]
25/07/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ Macquarie University จัดการประชุม Science, Technology and Engineering Joint Symposium

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ Ma […]
26/07/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมและได้รับการเลือกเป็นผู้ประสานงานหลัก China-ASEAN Medical Consortium ณ เมืองกุ้ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมปร […]