มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์ Regional Technical Facility
08/07/2019
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ “Mahidol University Sawasdee Thailand 2019”
12/07/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดีจาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะผู้บริหารคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ให้การต้อนรับ Prof. Shojiro Nishio อธิการบดี Osaka University และคณะผู้แทนในโอกาสเข้ารับฟังการดำเนินงานของ Mahidol University – Osaka University Joint Campus และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mahidol – Osaka Center for Infectious Diseases

จากนั้น Prof. Shojiro Nishio อธิการบดี และคณะผู้แทน จาก Osaka University เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับพร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และเยี่ยมชม Mahidol University – Osaka University Collaborative Reseach Center for Bioscience and Biotechnology ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา และ DKSH Center for Excellence