07/07/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน Promotion Conference of Top 5 Thai Universities ณ Kunming News Center มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงา […]
10/07/2018

ผู้แทนจาก Tianjin University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก Tianjin Universi […]
12/07/2018

ผู้แทนจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก Institut Teknolo […]
12/07/2018

ผู้แทนจาก Osaka University เข้าร่วมหารือ ภายใต้โครงการ Mahidol University – Osaka University Joint Campus

ผู้แทนจาก Osaka University […]
17/07/2018

ผู้แทนจาก Malaysian Higher Education Institutions Quality Assurance Network เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก Malaysian Higher […]
27/07/2018

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Network (AUN)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเ […]