งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565
22/09/2022
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาศึกษาดูงาน ณ กองทรัพยากรบุคคล
02/02/2023

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 23 กันยายน 2565
โถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 


 

« 1 of 7 »