นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาและเยี่ยมชมงานวิจัย
08/05/2017
โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ครั้งที่ 2/2560
05/07/2017

โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ครั้งที่ 1/2560

โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่1 วันจันทร์ที่ 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท สมุทรสงคราม


« 2 of 2 »
Page views: 0