ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 7 (MU-SUP#7)
01/05/2017
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 22 (MU-SUP#22)
19/03/2019

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 8 (MU-SUP#8)

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 8

วันที่ 16-23 มีนาคม 2555


พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มราชสกุลมหิดล แด่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2560 พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มราชสกุลมหิดล แด่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2560 โครงการ HR Transformation (สัมมนากองทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560) โครงการ HR Transformation (สัมมนากองทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560) งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560 งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560 กิจกรรม OP อาสา พัฒนาชายฝั่งทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ กิจกรรม OP อาสา พัฒนาชายฝั่งทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ Walk & Run to Happy MU Walk & Run to Happy MU พิธีมอบทุน 7 ส่วนงานต้นแบบ นักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พิธีมอบทุน 7 ส่วนงานต้นแบบ นักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล Joong กัน Run 2018 Joong กัน Run 2018 ผู้เข้ารับรางวัลในงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้ารับรางวัลในงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานโครงการพัฒนาทักษะศิลปะเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและคุณภาพชีวิตการทํางานอย่างมีความสุขของบุคลากร ผลงานโครงการพัฒนาทักษะศิลปะเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและคุณภาพชีวิตการทํางานอย่างมีความสุขของบุคลากร งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุงาน OP 2561 งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุงาน OP 2561 Life at MU Life at MU ผลงานโครงการพัฒนาทักษะศิลปะเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและคุณภาพชีวิตการทํางานอย่างมีความสุขของบุคลากร-2 ผลงานโครงการพัฒนาทักษะศิลปะเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและคุณภาพชีวิตการทํางานอย่างมีความสุขของบุคลากร-2 พระราชทานนาม62 พระราชทานนาม62 HR University1-62 HR University1-62 HR University 1-61 HR University 1-61 HR University 2-62 HR University 2-62 HR University 3-62 HR University 3-62 มนต์รักHR มนต์รักHR พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 HR Network 1/63 HR Network 1/63 วันพระราชทานนาม63 วันพระราชทานนาม63 Webex Meeting63 Webex Meeting63 HR Network 2/63 HR Network 2/63 IRB63 IRB63 int63 int63 sup26 sup26 MU-SUP21 MU-SUP21 MU-SUP#25 MU-SUP#25 MU-SUP#24 MU-SUP#24 MU-SUP#23 MU-SUP#23
« 1 of 2 »

Page views: 0