มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก Universiti Teknologi PETRONAS ประเทศมาเลเซีย
08/08/2019
ม. มหิดล โดย AUN Health Promotion Network และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับ University of Philippines จัดประชุม The 5th AUN-HPN Advisory Committee Meeting และ The 2nd International Health Promotion Conference on Moving Towards Healthy Universities in Asia ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
22/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก มณฑลยูนนานในกิจกรรม Open House

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ จำนวน 100 คน จากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ใน กิจกรรม Open House ณ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังได้มีการเยี่ยมชมสถานที่ ต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีหน้านั่นเอง