มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก Universiti Teknologi PETRONAS ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Syahrir Ridha, Director of Institute of Hydrocarbon Recovery และผู้แทนจาก Universiti Teknologi PETRONAS ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสนี้ ได้มีการหารือร่วมกันในการสร้างความร่วมมือ ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้าน การพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) และ การดูแลความเป็นอยู่ด้านสุขภาพของมนุษย์ (health care) เพื่อวางแผนการดำเนินงานความร่วมมือให้เกิดความสำเร็จและเป็นประโยชน์ในอนาคต