Study Abroad Fair 2019
27/02/2019
กิจกรรม Cultural Activity ภายใต้ MUSAIS ในคลาสทำอาหาร​กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
19/03/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ President of Guizhou Chinese-Thai Cultural Exchange Institute

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ Ms. Li Kai Le Zi, President of Guizhou Chinese-Thai Cultural Exchange Institute และคณะ ที่เดินทางเยี่ยมเยือน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา โดยจุดประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือ การเจรจาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของนักศึกษาจาก Guizhou Chinese-Thai Cultural Exchange Institute มายังมหาวิทยาลัยมหิดลและการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาระหว่างสองสถาบัน