การประชุม 85th Anniversary Celebration and Innovation Development Conference ณ Kunming Medical University
18/10/2018
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา
06/11/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Eva Hager เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Eva Hager เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย อีกทั้งดำรงตำแหน่ง Permanent Observer ของ ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) และ Ms. Judith Schildberger เลขานุการเอกและรองหัวหน้าหน่วยงานสถานทูตออสเตรียประจำกรุงเทพฯ

ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลครั้งนี้ H.E. Mrs. Eva Hager ได้กล่าวประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมมากมาย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยจะจัดขึ้นในปี 2562 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีของการลงนาม ในสนธิสัญญามิตรภาพการค้าและการเดินเรือระหว่างไทยกับออสเตรีย นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างออสเตรียและไทยอีกด้วย