มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Indiana University – Purdue University Indianapolis
10/10/2018
มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Eva Hager เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย
22/10/2018

การประชุม 85th Anniversary Celebration and Innovation Development Conference ณ Kunming Medical University

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม 85th Anniversary Celebration and Innovation Development Conference ณ Kunming Medical University และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Kunming Medical University (KMU) โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็น founding member ของ The Greater Mekong Sub-region Medical Education and Service Alliance ซึ่งจะมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับคู่พันธมิตรอื่นๆในจีนตอนใต้ และ partners จากภาคเอกชนอื่นๆ ในยุโรป อาทิ Assistance Publique Hopitaux de Paris จากประเทศฝรั่งเศส โดยเครือข่ายดังกล่าวจะมุ่งเน้นการพัฒนา Medical Education ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง รวมทั้งการร่วมมือในด้าน Medical Service และการร่วมใช้ Medical Facilities ในกลุ่มประเทศสมาชิก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์ มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Kunming Medical University (KMU) มาอย่างยาวนาน