30/10/2018

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16 .00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Website คณะกรรมการเครือข่ายฯ : https://op.mahidol.ac.th/hr/hruniversity
01/04/2019

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 (1/2562)

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม และวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องเชียงแสน ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ Website คณะกรรมการเครือข่ายฯ : https://op.mahidol.ac.th/hr/hruniversity
17/05/2019

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3 (2/2562)

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 15.30 – 18 .00 น. ณ ห้องประชุมชลธี อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท หาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
28/08/2019

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4 (3/2562)

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 – 17 .00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น