งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดีร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี “เนชั่น ทีวี”
01/06/2018
แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 47 ปี และก้าวสู่ปีที่ 48 เนชั่นกรุ๊ป
02/07/2018

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 68 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

siamrath2

25 มิถุนายน 2561 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 68 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ โดยมีนายชัชวาล คงอุดม (ชัช เตาปูน) ประธานกรรมการ นสพ.สยามรัฐ และคุณกตพล คงอุดม รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพิมพ์สยามรัฐ ถ.พระราม 8 กรุงเทพฯ

Recent post