กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สารสนเทศด้านการศึกษา
20/07/2017
โครงสร้างการบริหารโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์
26/04/2018

(ปิดรับสมัคร) การเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC /พัฒนารายวิชาแบบ MOOC ประจำปีงบประมาณ 2561

โปรดทำความเข้าใจก่อนทำการสมัคร…

ประเภทรายวิชา มี 2 รูปแบบ

1. SPOC (Small Private Online Course) ท่านสามารถขอรับทุนสนับสนุนพัฒนาบทเรียนได้ 5-15 ชั่วโมง
โดยเป็นบทเรียนออนไลน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรที่ใช้สอนเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดโครงการ  โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC ประจำปีงบประมาณ 2561 

2. MOOC (Massive Open Online Course) ท่านต้องขอรับทุนสนับสนุนพัฒนารายวิชาจำนวน 15 ชั่วโมง
โดยเป็นรายวิชาแบบเปิดขนาดใหญ่ สำหรับสอนประชาชน/บุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน

รายละเอียดโครงการ  โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC ประจำปีงบประมาณ 2561

การสมัครขอเข้าร่วมโครงการฯ

  • ท่านจะต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการออกแบบบทเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่โครงการกำหนด (เป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขการพิจารณาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนฯ)
  • ท่านต้องมีทีมผู้ช่วยพัฒนาสื่ออย่างน้อย 1 คน (นักวิชาการโสตฯ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืออาจารย์ที่มีความสามารถในการพัฒนา ผลิตสื่อการสอนและสื่อมัลติมีเดียได้)

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด (ร่าง) กำหนดการอบรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร 02-849-4600 /02-849-4552-3
อีเมล์ muxdev@mahidol.edu