กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่ง/ประกาศ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
16/10/2019
ติดต่อทีม MUx
16/10/2019

บริการยืมอุปกรณ์

รายการที่ให้บริการยืมไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล มี 18 รายการ ดังนี้

1 กล้อง Canon DSLR 5D-Mark III

2 เลนส์ Canon 16-35 f2.8

3 เลนส์ Canon 24-70 f2.8

4 เลนส์ Canon 70-200 f2.8 IS

5 Canon BATTERY LP-E6

6 SD Card Sandick Exteam Pro 32GB

7 Flash Canon Speedlite 600EX II-RT

8 ขาตั้งกล้อง Benro

9 ไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บ SONY uwp-d

10 ไมโครโฟน SHOTGUN RODE VideoMic Pro

11 ไมโครโฟน USB Condenser SAMSON C01U

12 แบตเตอรี่ Batteries Eneloop AA

13 ไฟวิดีโอ LED YONGNUO yn300

14 ดอกไม้ประดับตกแต่งขนาดเล็ก มีให้บริการจำนวน 5 ชุด

15 ดอกไม้ประดับตกแต่งขนาดใหญ่ มีให้บริการจำนวน 1 คู่

16 แฟ้มลงนาม / แฟ้มกล่าวรายงาน มีให้บริการจำนวน 34 เล่ม

17 ปากกาลงนาม มีให้บริการจำนวน 11 ด้าม
สามารถเขียนได้ 5 ด้าม ตกแต่งเพื่อความสวยงาม 6 ด้าม 19. HP® Laptop จำนวน 3 ตัว
18 ปลั๊กพ่วงสำหรับจัดอบรม มีให้บริการจำนวน 20 ตัว

ติดต่อขอยืมโสตทัศนอุปกรณ์และอื่น ๆ โปรดกรอกฟอร์มเพื่อขอใช้บริการ

>> คลิกที่นี่ <<

หมายเหตุ : อุปกรณ์มีจำนวนจำกัด หากกรอกฟอร์มขอจองใช้งานอุปกรณ์แล้ว โปรดรอการตอบกลับการให้ยืมอุปกรณ์จากเจ้าหน้าที่
ภายใน 2 วันทำการ หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ หรือต้องการใช้งานด่วน โทร.02-8494600
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกท่าน ทางงานไม่รับการติดต่อขอจองผ่านช่องทางอื่นๆ โดยไม่กรอกฟอร์มออนไลน์

โดยสามารถติดต่อขอรับอุปกรณ์ที่ยืมหลังได้รับการยืนยันการให้ยืมจากเจ้าหน้าที่
ได้ที่งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
โปรดเตรียมบัตรพนักงานและบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

สิ่งที่ท่านต้องทราบ

  1. ทางงานขอสงวนสิทธิ์ ให้สามารถยืมอุปกรณ์ต่อเนื่องได้เพียง 7 วัน โดยนับจากวันที่ขอยืมที่ระบุแจ้งทางงานท่านต้องนำคืนอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพเดิม/ไม่มีความเสียหาย
  2. หาก ณ วันคืนอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแล้วว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่ออุปกรณ์จะแจ้งท่านทราบทันที พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดไปยังท่านเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย
    ที่เกิดขึ้นต่ออุปกรณ์ต่อไป
  3. การกรอกแบบฟอร์มเป็นเพียงการขอจองใช้งานอุปกรณ์ โปรดรอการตอบกลับการให้ยืมอุปกรณ์จากเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันว่าท่านได้คิวการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว
    โดยเจ้าหน้าที่จะนัดวัน-เวลา เพื่อเข้ามารับอุปกรณ์กับท่าน