กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) สำหรับเจ้าหน้าที่กองบริหารการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
07/02/2022
One Stop Service
08/02/2022

โสตทัศนูปกรณ์และอื่น ๆ

รายการที่ให้บริการยืมไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล มี 18 รายการ ดังนี้

1. กล้อง Canon DSLR 5D-Mark III 2. เลนส์ Canon 16-35 f2.8
3. เลนส์ Canon 24-70 f2.8 4. เลนส์ Canon 70-200 f2.8 IS
5. Canon BATTERY LP-E6 6. SD Card Sandick Exteam Pro 32GB
7. Flash Canon Speedlite 600EX II-RT 8. ขาตั้งกล้อง Benro
9. ไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บ SONY uwp-d 10. ไมโครโฟน SHOTGUN RODE VideoMic Pro
11. ไมโครโฟน USB Condenser SAMSON C01U 12. แบตเตอรี่ Batteries Eneloop AA
13. ไฟวิดีโอ LED YONGNUO yn300 14. ดอกไม้ประดับตกแต่งขนาดเล็ก มีให้บริการจำนวน 5 ชุด
15. ดอกไม้ประดับตกแต่งขนาดใหญ่ มีให้บริการจำนวน 1 คู่ 16. แฟ้มลงนาม / แฟ้มกล่าวรายงาน มีให้บริการจำนวน 34 เล่ม
17. HP® Laptop จำนวน 3 ตัว 18. ปลั๊กพ่วงสำหรับจัดอบรม มีให้บริการจำนวน 20 ตัว

ติดต่อขอยืมโสตทัศนูปกรณ์และอื่น ๆ โปรดกรอกฟอร์มเพื่อขอใช้บริการ

>> คลิกที่นี่ <<

หมายเหตุ : อุปกรณ์มีจำนวนจำกัด หากกรอกฟอร์มขอจองใช้งานอุปกรณ์แล้ว โปรดรอการตอบกลับการให้ยืมอุปกรณ์จากเจ้าหน้าที่ ภายใน 2 วันทำการ หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ หรือต้องการใช้งานด่วน โทร.02-8494600 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกท่าน ทางงานไม่รับการติดต่อขอจองผ่านช่องทางอื่นๆ โดยไม่กรอกฟอร์มออนไลน์ โดยสามารถติดต่อขอรับอุปกรณ์ที่ยืมหลังได้รับการยืนยันการให้ยืมจากเจ้าหน้าที่ ได้ที่งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา โปรดเตรียมบัตรพนักงานและบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

สิ่งที่ท่านต้องทราบ

  1. ทางงานขอสงวนสิทธิ์ ให้สามารถยืมอุปกรณ์ต่อเนื่องได้เพียง 7 วัน โดยนับจากวันที่ขอยืมที่ระบุแจ้งทางงานท่านต้องนำคืนอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพเดิม/ไม่มีความเสียหาย
  2. หาก ณ วันคืนอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแล้วว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่ออุปกรณ์จะแจ้งท่านทราบทันที พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดไปยังท่านเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นต่ออุปกรณ์ต่อไป
  3. การกรอกแบบฟอร์มเป็นเพียงการขอจองใช้งานอุปกรณ์ โปรดรอการตอบกลับการให้ยืมอุปกรณ์จากเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันว่าท่านได้คิวการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่จะนัดวัน-เวลา เพื่อเข้ามารับอุปกรณ์กับท่าน

———————————————————————————————————–

To borrow audio-visual equipment and other tools, please fill in the form >> click here <<

Note: there are a limited number of equipment. After you filled in the form, please wait for the approval result from the staff within 2 days. If you haven’t received the result or need to use the equipment urgently, please call 02-849-4600. However, Educational Technology Unit, Education Administration Division do not accept the borrowing request through other contact methods without filling in the online form. After the request has been approved by the staff, you can pick up the equipment at Educational Technology Unit, Education Administration Division, 4th floor Mahidol Learning Center (MLC) Building Salaya. Please also bring the staff ID card and national id card with you.

Things you need to know

  1. Educational Technology Unit allow you to borrow the equipment for 7 consecutive days, counting from the borrowing date you’ve informed us. The equipment must be in the original condition/ no damage when it is returned.
  2. On the return date, if the staff check the equipment and found any damages to the equipment, we will notify you immediately along with the compensation detail.
  3. Filling in the form is only for booking the equipment. Please wait for the approval result from the staff to confirm that you’ve received the queue to use that equipment. The staff will schedule the pick-up date and time with you.