ภัยร้ายในบ้าน! ป่วยบ่อย จามไม่หยุด ลองเช็คดู
14/06/2018
10 พฤติกรรมห้ามทำยามโกรธ
14/06/2018

ทำงานดึกนอนไม่พอ

การทำงานช่วงกลางคืนและนอนไม่ถึง 4-5 ชม. ต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ

จะส่งผลให้สมองล้าและมีส่วนทำให้เซลล์สมองค่อยๆเสื่อมลง สุขภาพร่างกายอ่อนแอลง และไม่มีสมาธิในการทำงาน