ภัยร้ายในบ้าน! ป่วยบ่อย จามไม่หยุด ลองเช็คดู

10 พฤติกรรมทำลายกระดูก
14/06/2018
ทำงานดึกนอนไม่พอ
14/06/2018

ภัยร้ายในบ้าน! ป่วยบ่อย จามไม่หยุด ลองเช็คดู

ภัยที่ 1 เตียงนอน อันตรายต่อสุขภาพ ไรบ้านและเชื้อราบนที่นอนมักจะทำให้คุณไอจามเป็นประจำ ซึ่งเป็นอาการหนึ่งของโรคภูมิแพ้

ภัยที่ 2 ควันธูป อันตรายต่อสุขภาพ สารเคมีที่สูดดมจะเข้าไปสะสมในกระแสเลือดเป็นต้นเหตุ ของมะเร็งนานาชนิดทั้งมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งในระบบเลือด มะเร็งปอด

ภัยที่ 3 สารกำจัดแมลง อันตรายต่อสุขภาพ หากสูดดมเข้าไปมากๆ อาจเกิดอาการเป็นพิษเฉียบ พลัน เช่น เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน สารบางตัวยังอาจออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาท ส่งผลให้ คุณเป็นอัมพาด และหากสะสมนานๆก็จะกลายเป็นมะเร็งได้

ภัยที่ 4 อันตรายต่อสุขภาพ สารตะกั่วเป็นโลหะหนักที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางการกิน และการหายใจ โดยในเด็กเมื่อถูกดูดซึมสู่กระแสเลือดตะกั่วจะไปขัดขวางทางสมองจนมีผลให้ เกิดอาการปัญญาบกพร่องที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ภัยที่ 5 ควันรถยนต์ อันตรายต่อสุขภาพ สารพิษตัวหลักที่ต้องระวัง ในก๊าซไอเสียก็คือคาร์บอน มอนอกไซด์ ซึ่งไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ถ้าสูดดมเข้าไปมากๆและสะสมอยู่นานเกิน 3 นาที จะทำให้เสีย ชีวิตทันที และยังมีไฮโดรคาร์บอนที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ทำให้ระคายเคืองต่อจมูกตา หลอดลมและปอด แถมยังเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย

 

ที่มา ASTVผู้จัดการ Lisa