ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
26/04/2018
คณะพยาบาลศาสตร์
26/04/2018

บัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  เวลา 8.00 – 9.45 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับทีมผู้บริหาร ร่วมกันการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 กับบัณฑิตวิทยา