วิทยาลัยราชสุดา
26/04/2018
บัณฑิตวิทยาลัย
26/04/2018

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  เวลา 10.15 – 12.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับทีมผู้บริหาร ร่วมกันการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 กับศูนย์กาญแพทย์กาญจนาภิเษก