พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน(PA) ประจำปีงบประมาณ 2561
27/09/2017
การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (Driving Forward to World Class University) ครั้งที่ 3
18/01/2018

การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (ครั้งที่ 2) Driving Forward to Wolrd Class University

วันที่ 17-18 พ.ย.2560 ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (ครั้งที่ 2) Driving Forward to Wolrd Class University ณ โรงแรม อนันดา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชะอำ เพชรบุรี