กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองกิจการนักศึกษา จัดนิทรรศการ “มหิดล ร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM 2.5”
29/01/2020
คณะบุคลากร จากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
28/02/2020

การประกวดคลิปวิดีโอโครงการรณรงค์ลดการใช้แก้วพลาสติก

เชิญชวนคนยุคใหม่รวมทีมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 – 3 นาที เข้าประกวดในโครงการรณรงค์ลดการใช้แก้วพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ภายใต้กรอบแนวคิด “เพื่อกระตุ้น สร้างความตระหนัก และเสนอแนวทางการลดใช้แก้วพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมถึงสื่อสารรณรงค์เรื่อง

ลดการบริโภคเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ำตาล เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาคมมหิดล

ผลงานการประกวด
ประเภท รางวัล
ผลงานนักศึกษา

– รางวัลชนะเลิศ: 5,000 บาท/ทีม

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล: 1,000 บาท/ทีม

ผลงานบุคลากร

– รางวัลชนะเลิศ: 5,000 บาท/ทีม

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล: 1,000 บาท/ทีม

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน

– สื่อสารได้ชัดเจน เข้าใจง่าย ตามกรอบแนวคิดการลดใช้แก้วพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

20
– สื่อสารได้ชัดเจน เข้าใจง่าย ตามกรอบแนวคิดการลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล 20
– ความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 20
– คะแนนโหวตจากการกดไลค์กดแชร์ใน FACEBOOK Fan Page 40
รวม 100
ส่งผลงานที่ E-mail : sustainmu@gmail.com

เปิดรับสมัคร บัดนี้ถึง 19 มิถุนายน 2563

 ประกาศผล 21 กรกฎาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Facebook: MU SDGs

Web Site: https://op.mahidol.ac.th/pe/2020/6490/

E-mail: sustainmu@gmail.com โทร 02-441-4400 ต่อ 1120-1